• Księga Przychodów i Rozchodów• Ryczałt ewidencjonowany

• Księga Rachunkowa

• Kadry i Płace

• Zwrot VAT na materiały budowlane

• PITy/Zeznania roczne

Księga Przychodów i Rozchodów

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie rejestrów VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
prowadzenie dokumentacji pracowniczej
reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
Ryczałt ewidencjonowany

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej

– sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28

Księga Rachunkowa

prowadzenie księgi handlowej
prowadzenie rejestrów VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
bezpłatne konsultacje
Kadry i Płace

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Obsługa kadrowo-płacowa

sporządzanie świadectw pracy
naliczanie list płac
przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
sporządzanie deklaracji ZUS
sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)
wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA
Zwrot VAT na materiały budowlane

Wypełniamy wnioski VZM-1 z załącznikami

Podatnicy, którzy po 1 maja 2001 r. zakupili niektóre materiały na podstawie faktury VAT w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuję zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,
remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części
PITy/Zeznania roczne

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego rozliczenia roczne PIT.

Sporządzamy każdy rodzaj deklaracji podatkowej.